Arrangeras parallellt

Maria Pahlberg och Anja Lemchen

Driven och initiativrik verksamhetsutvecklare från Skellefteå kommun som brinner för förebyggande insatser och har som mål att inspirera seniorer till ett hälsosamt och glädjefyllt åldrande.

Anja Lemchen, en senior på 75+ år kommer att dela med sig av sina tankar och infallsvinklar i samtal med Maria.

Carolina Hasselström och Marina Förström

Carolina Hasselström, Dialyssjuksköterska sedan femton år tillbaka. Varav de fem senast åren med inriktning mot egenvård och hembehandling.

Marina Förström, Dialyssjuksköterska sedan 25 år med inriktning mot egenvård och hembehandling.

 

Svensk Sjuksköterskeförening

Moderator: Åsa Andersson
Medverkande: Annie Palstam, Fysioterapeuterna, Maria Wolodarski, Svenska Läkaresällskapet, Åsa Engström, Svensk sjuksköterskeförening

Marianne Degerman

Marianne Degerman är projektledare och forskare på Utvecklingsenheten i Skellefteå kommun. Hennes huvudintressen är friskt åldrande och god vård i åldrandet. Nuvarande projekt fokuserar på medicinsk laser som tilläggsbehandling av svårläkta sår hos sköra äldre med hemsjukvård. Hon drivs av sin nyfikenhet att prova nya sätt när det gamla inte räcker till.

Maria Andersson

Moderator – Carita Sturesson
Maria Andersson,
Barnmorska/doktorand – Institutionen för Klinisk Vetenskap, Lunds universitet