STOCKHOLM / KISTAMÄSSAN / 24-25 JAN 2024

SVERIGES STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR ALLA SOM LEDER,
UTVECKLAR OCH ORGANISERAR OFFENTLIG VERKSAMHET

Arrangeras parallellt med

BESÖKARREKORD - ÖKNING MED ÖVER 46%

Lösningar för Offentlig Sektor har befäst sin position som Sveriges största och ledande mötesplats för alla som leder, utvecklar och effektiviserar offentlig sektor. Mässan ökade med över 46% i besökarantal mot föregående år och redan nu är över 70% utav ytan bokad inför 2024.

Den 24–25 januari 2024 blir Kistamässan återigen Sveriges viktigaste och ledande samlingspunkt för offentlig sektor. Parallellt med Lösningar för Offentlig Sektor går e-Hälsa+MVTe samt Framtidens Hälso & Sjukvård. Dessa tre mässor skapar en heltäckande och komplett mötesplats – allt för att du som jobbar och verkar i offentlig sektor och sjukvård ska kunna leda och effektivisera Sverige.

+
0

besökare

+
0

KONFERENSDELEGATER

+
0

utställare

BESÖKARSTATISTIK 2023

91 % av besökarna uppgav att de var nöjda och kommer att besöka mässan igen 2024.

76 % av besökarna uppgav att de under den närmaste tiden kommer att se över upphandling för de produkter/tjänster som visats på mässan

77 % av besökarna beslutar eller påverkar inköp/upphandling.

70 % av besökarna innehar yrkesrollen chef eller ledare.

UTSTÄLLARSTATISTIK 2023

77 % av utställarna har fått nya kontakter som kan leda till affärer.

73 % av utställarna tog 100 kontakter eller fler.

87 % av utställarna var nöjda med helhetsintrycket av mässan.

81 % av utställarna kommer att ställa ut på nytt under mässan 2024.

AXPLOCK AV BESÖKARE 2023

SE INNEHÅLL FRÅN FÖREGÅENDE MÄSSA

+200 talare i högaktuell konferens

Ta del av en konferens i absolut toppklass. Möt över 200 talare och lyssna till branschexperter, ledande myndigheter och inspirerande talare som presenterar den senaste utvecklingen.

+250 utställare
på innehållsrik kostnadsfri mässa

Besök mässan helt gratis och möt över 250 högkvalitativa leverantörer.

KOSTNADSFRIA AKTIVITETER PÅ MÄSSGOLVET

100-tals innovationer och aktiviteter. Se utställarnas innovationer & nyheter, besök öppna seminarier, delta i nätverksmingel eller besök någon aktiviteterna – Helt kostnadsfritt för dig som besökare.

LÅT OSS BLI ÄNNU BÄTTRE

Se potentialen med digitalisering, teknik och data för framtida myndigheter

Att locka, behålla och utveckla personal

Trygga och smarta städer, fastigheter och kontor

Hållbar offentlig upphandling; som skapar effektivitet och socialt värde

Innovativ upphandling och involvering i ett tidigt skede

Se bra exempel på kostnadsbesparingar och samarbetsmetoder för offentliga tjänster

Huvudpartners

Konferenspartners

SAMARBETSPARTNERS

FRAMTIDEN FÖR OFFENTLIG SEKTOR STARTAR HÄR

Fokusområden

Digitalisering & Teknik

Upphandling

Finans & Ekonomistyrning

Ledarskap & Utbildning

Verksamhetsutveckling

Fastighet och infrastruktur

Tre mässor under ett tak

Parallellt arrangeras Framtidens Hälso & sjukvård – Sveriges största mötesplatsen för alla som leder, utvecklar och ansvarar för framtidens vård i Sverige, samt Lösningar för Offentlig Sektor – årets främsta och största konferens och mötesplats för alla som leder och utvecklar de offentliga verksamheterna. Din biljett gäller till alla tre mötesplatserna.

En biljett = tre mötesplatser

nyheter

Kraftig tillväxt och helt fullsatt – besökarantalet ökade med 46%

2023-03-09

Fullt hus, fullt mässgolv och konferensrum fulla till bredden är sammanfattningen när de tre mässorna; Lösningar för Offentlig Sektor, e-Hälsa+MVTe och Framtidens Hälso & Sjukvård arrangerades under ett tak den 25–26 januari på Kistamässan i Stockholm.

I kristider behöver vi lära av varandra

2022-12-19

Hundratals utställare, talare och besökare. När Lösningar för Offentlig Sektor, e Hälsa+MVTe och Framtidens Hälso & Sjukvård tar över Kistamässan 25–26 januari är det svårt att föreställa sig att vi fram till alldeles nyligen levde i en omfattande pandemi som påverkade alla delar av vårt samhälle.

Mer nytta för varje skattekrona

2022-12-12

Kommissionens arbete handlar om att skifta fokus i det svenska välståndsbygget– från frågan om hur mycket mer pengar som behövs till viktiga välfärdssatsningar till frågan om hur effektivt vi använder de medel som redan finns tilldelade. Skattenyttan ska vara god innan det är befogat att äska mer medel till verksamheten. Kommissionen för skattenytta arbetar fristående från politiska partier. Finansiärer är, förutom Leif Östling själv, individer och organisationer från alla samhällssektorer som tror på kommissionens idé om behovet av smartare sätt att utnyttja våra gemensamma resurser. Kommissionen består av en grupp experter under ledning av tidigare statssekreterare, chefskonom vid SKR och Svenskt Näringsliv, Bettina Kashefi.

Så vill tjänsteföretagen förbättra den offentliga upphandlingen

2022-12-12

Alla företag inom tjänstesektorn har en sak gemensamt: Deras största tillgång är människorna som arbetar där och det är den enskilda medarbetarens kunskap som är den viktigaste resursen.

Han utbildar Sverige i IT-säkerhet

2022-12-09

I Digitaliseringens svallvågor frodas en ny digitaliserad kriminalitet. En kriminalitet som varje dag får nya hjälpmedel för att anonymisera sig och sina kriminella transaktioner medans polisens möjligheter i bästa fall står still.

Hur går det till, vad blir konsekvenserna, vems är problemet, kan man ens skydda sig och sin verksamhet samt hur möter vi framtiden är frågor som tas upp och besvaras.

”Dataskyddsfrågorna bör kopplas ihop med cybersäkerheten”

2022-12-09

I en tid då den digitala utvecklingen går snabbt blir det allt viktigare att koppla ihop dataskyddsfrågor med cybersäkerhet för att få en robust samhällsutveckling.

Det säger Lena Lindgren Schelin, som är generaldirektör på Integritetsskyddsenheten, IMY, ofta också känd som GDPR-myndigheten.

Få nyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad om mötesplatsen