Arrangeras parallellt

Svensk Sjuksköterskeförening

Moderator: Marie Östlund-Iwarzon, kanslichef Svensk sjuksköterskeförening

Medverkande: Lilas Ali