Lösningar för offentlig sektors konferensråd

Konferensråd

Konferensrådet för Lösningar för Offentlig Sektor består av individer och organisationer med stark koppling till ett eller flera av mässans fokusområden. De personer som sitter med i rådet besitter en djup och långgående kunskap och förståelse inom sitt område, ett brett kontaktnät och en stark insikt till att de bästa resultaten som kan uppbringas görs med fördel i samarbete och synergi med andra. Tillsammans besitter de en stor kunskap och erfarenhet från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Konferansrådets uppgift är att forma innehållet i konferensen. Detta görs genom möten där innehåll, talare och programpunkter läggs fram och diskuteras. Det är konferansrådet som går igenom och har den avgörande rösten gällande inskicken från Lösningar för Offentlig Sektor.

Konferensrådet består av representanter från:

 

Per Mosseby

Ordförande & Konferensprogramansvarig

Internetentreprenör

Tidigare kommunstyrelseordförande &
chef för digitaliseringsfrågorna inom SKR

Stockholms Stad

Karin Ekdahl Wästberg

Innovationsansvarig

Stockholms Stad

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Pia Ohlén

Samordnare

DIGG – Myndigheten för Digital Förvaltning

Cisco

Anders Johansson

Verksamhetschef

Cisco

SOI – Sveriges Offentliga Inköpare

Kristina Lundin

Verksamhetsansvarig

SOI – Sveriges Offentliga Inköpare

RISE

Joakim Börjesson

Forskare E-hälsa

RISE

Vårdförbundet

Jonas Vallgårda

Samordnare

Vårdförbundet

Upphandlingsmyndigheten

Mirela Zivalj

Kommunikation

Upphandlingsmyndigheten

Vårdföretagarna

Daniel Forslund

Ansvarig Digitalisering

Vårdföretagarna

Svensk Sjuksköterskeförening

Marie Iwarzon

Kanslichef

Svensk Sjuksköterskeförening

TechSverige

Peter Kjäll

Näringspolitisk Expert

TechSverige

E-hälsomyndigheten

Erika Burlin Hellman

Kommunikationsansvarig

E-hälsomyndigheten

För information om konferensen kontakta oss:

TELEFON: +46 (0)31 – 788 45 20
E-POST: INFO@LIVEEXPO.SE
WWW.LIVEEXPO.SE