Arrangeras parallellt

Lösningar för Offentlig Sektors konferensråd

Konferensrådet

Konferensrådet för Lösningar för Offentlig Sektor består av individer och organisationer med stark koppling till ett eller flera av mässans fokusområden. Medlemmarna i rådet har djupgående kunskaper och insikter inom sina respektive fält, och de har byggt upp omfattande nätverk som sträcker sig över näringsliv, akademi och offentlig sektor. Deras gemensamma erfarenhet och expertis möjliggör ett tvärsektoriellt samarbete, vilket leder till synergier och innovativa lösningar som gagnar hela det offentliga ekosystemet.

Rådets huvudsakliga uppgift är att granska och utveckla konferensens innehåll för att säkerställa att det håller högsta möjliga kvalitet och relevans. Detta uppnås genom regelbundna möten där rådets medlemmar noggrant utvärderar och diskuterar förslag på innehåll, talare och programpunkter. Genom en rigorös granskning och konstruktiv dialog fattar rådet beslut om vilka ämnen och talare som bäst kommer att främja kunskapsutbytet och inspirera deltagarna. Rådets beslutsprocess är avgörande för att skapa ett engagerande och informativt program som möter behoven och förväntningarna hos konferensens breda publik.

Konferensrådet består av
representanter från

Per Mosseby

Ordförande konferensrådet

Carl Heath

Senior forskare
RISE

Jonas Hampus

Sveriges Socialchefer styrelse

Kristina Lundin

Sveriges Offentliga Inköpare styrelse

Peter Kjäll

Näringspolitisk expert
Tech Sverige

Örjan Johansson

Nationell affärschef för skola
Atea

Lina Bylund

Sveriges Kommuner & Regioner

Klas Nilsson

Sveriges Kommuner & Regioner

Anna Lefevre Sköljdebrand

VD
Swedish Medtech

Jesper Olsson

Swedish Medtech

Heidi Stensmyren

CMO
Cellcolabs

Jenny Gillberg

Swedish Labtech

Jesper Måwe

Advania

Joakim Börjesson

Enhetschef
RISE

Jonas Vallgårda

Utredare & sakkunnig eHälsa
Vårdförbundet

Lena Strömberg

VD
Medtech4Health

Malin Sölsnaes

Äldreomsorgschef
Atea

Ylva Sandström

Ordförande
Svenska Distriktsläkarföreningen

Evalill Nilsson

Ordförande
Svensk Förening för Medicinsk Informatik