Arrangeras parallellt

Svensk Sjuksköterskeförening

Moderator: Åsa Andersson
Medverkande: Annie Palstam, Fysioterapeuterna, Maria Wolodarski, Svenska Läkaresällskapet, Åsa Engström, Svensk sjuksköterskeförening