Arrangeras parallellt

Carolina Hasselström och Marina Förström

Carolina Hasselström, Dialyssjuksköterska sedan femton år tillbaka. Varav de fem senast åren med inriktning mot egenvård och hembehandling.

Marina Förström, Dialyssjuksköterska sedan 25 år med inriktning mot egenvård och hembehandling.