Arrangeras parallellt

Mats Rundkvist

Mats Rundkvist, konsult, föreläsare och skribent inom välfärdsteknologi och kommunal ehälsa. Ursprungligen sjukgymnast inom äldreomsorgen men sedan 2007 uteslutande sysselsatt med välfärdsteknologi, bland annat som projektledare och strateg i Västerås stad, strateg i Linköpings kommun, fristående konsult, projektledare på SKR, expert åt Upphandlingsmyndigheten, VINNOVA, RISE med flera.

Min hälsodata?

Talare:

Maria Andersson utredare på Vård- och omsorgsförvaltningen,

Rimona Hussni, informationssäkerhetssamordnare på Vård- och omsorgsförvaltningen

Shadan Ghafouri, utvecklare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Maria Pahlberg och Patrik Bergström

Maria Pahlberg, Verksamhetsutvecklare Förebyggande arbete Socialkontoret – Skellefteå kommun

Patrik Bergström , Verksamhetsutvecklare – Skellefteå kommun

Sveriges Arbetsterapeuter

  • Lena Rosenberg, professor i arbetsterapi – Jönköping University,
  • Erika Johansson, professionspolitisk handläggare – Sveriges Arbetsterapeuter
  • Johanna Ralfsson, Leg. Arbetsterapeut Rehab – Omsorgsförvaltningen Staffanstorps kommun

Äldredagen

Dagen presenteras och leds av Riksbyggen:

Yvonne Westerlund, Affärsutvecklare – Riksbyggen

Suvi Järvinen-Valo, Socialchef – Haparanda kommun

Barbro Westerholm, f.d riksdagsledamot (L) nu sakkunnig på SPF Seniorerna

 

Panel: Atea – Hur kan offentlig sektor nyttja befintliga avtal på ett smart sätt?

Moderator: Mari-Louise Ekelund, Lösningsspecialist, Atea

Mari-Louise Ekelund, har drygt 18 års erfarenhet som chef och ledare inom offentlig sektor. Främst inom Vård- och omsorgssidan, där hjärtat alltid kommer klappa extra för LSS-verksamheten. Men hon har också arbetat på kommunövergripande nivå inom HR och upphandling. Mari-Louise drivkraft har alltid varit att se välfärdsteknik och andra digitala verktyg som möjliggörare inom organisationen. Vi kan om vi vågar och vill!

Talare: Staffan Betinger, Lösningsspecialist, Atea

Staffan har lång erfarenhet inom it-branschen och har de senaste åren jobbat tillsammans med kommuners olika verksamheter. Han har samverkat med såväl kommunstyrelsen som baspersonal inom hemtjänst och hemsjukvård. Staffan är en av nyckelpersonerna i vår fortsatta satsning att driva och verksamhetsutveckla kommuner för en snabbare, smartare och effektivare arbetsplats för personalen.

Talare: Björn Bergström, Jurist, Ramberg Advokater

Björn Bergström har lång erfarenhet av offentlig upphandling och har arbetat i 15 år som jurist och chef inom staten med fokus på offentliga affärer och kommersiell avtalsrätt. Björn har en omfattande praktisk erfarenhet av att genomföra alla delar av en offentlig upphandling, genomföra utbildningar och rådgivningsarbete. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer, och tjänsterna omfattar hela eller delar av upphandlings- och anbudsprocessen. Björn är frekvent anlitad som ombud i överprövningsprocesser, som rådgivare och som föreläsare. Björn är medförfattare till boken ”Tio principer för en framgångsrik upphandling” som publicerades på Liber förlag 2015.