Arrangeras parallellt

Alireza Salehi

Alireza Salehi är forskare inom medicin. Alirezas erfarenhet sträcker sig över tillämpad kemi, metodutveckling, medicin och förståelse av rådata och klassificeringsmetoder för att analysera komplexa system genom modellering och simulation. Hans mål är att bidra till ett hållbart samhälle genom tvärvetenskapliga projekt som utveckla digitala system, modeller och processer i kombination med vetenskaplig gren som involverar företag, industri, medicin eller kemi.