Arrangeras parallellt

Jeanette Melin och Tomas Bokström

Jeanette arbetar som forskare på RISE Mätteknik. Jeanette verkar för och bedriver forskning om att samma grundläggande mätprinciper som tillämpas på fysikaliska mätningar även skall användas för mätningar av mänskligt beteende och upplevelser, s.k. kategoriska baserade mätningar (eller ”mjuka värden”). Jeanettes forskning är framförallt relaterad till kategoriska storheter inom hälso- och sjukvården, men tillämpar även metodiken inom andra områden.

Tomas leder Social & Health Impact Center (SHIC) på RISE, ett nationellt expertcenter för ökat utfallsfokus i offentlig sektor och civilsamhälle. SHIC:s mission är att stödja omställningen från reaktiva till proaktiva och preventiva välfärdslösningar. Tomas är också medlem av Kommuninvests kommitté för att granska och godkänna lån för social hållbarhet. Innan han började på RISE arbetade Tomas på Sveriges Kommuner och Regioner med att stödja kommuner och regioner kring sociala investeringar och var där med och utformade de första sociala utfallskontrakten i Sverige.