Arrangeras parallellt

Lena Ag

Lena Ag är generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten sedan inrättandet 1 januari 2018. Lena Ag har en gedigen erfarenhet av att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män, och driva kvinnors och flickors rättigheter. Hon var under många år generalsekreterare för Kvinna till Kvinna – som stödjer kvinnorättsorganisationer runtom i världen – och har dessförinnan arbetat på Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet och som särskild rådgivare inom EU- kommissionen.