Arrangeras parallellt

Björn Eriksson

Björn Eriksson är en svensk hjärtläkare och ämbetsman. Han är sedan 2021 generaldirektör för Läkemedelsverket och var tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Stockholm. I den rollen syntes Eriksson ofta i media relaterat till coronautbrottet.

Han tog läkarexamen vid Karolinska institutet 1994 och specialiserade sig inom kardiologi.