Arrangeras parallellt

Panel: Atea – Hur kan offentlig sektor nyttja befintliga avtal på ett smart sätt?

Moderator: Mari-Louise Ekelund, Lösningsspecialist, Atea

Mari-Louise Ekelund, har drygt 18 års erfarenhet som chef och ledare inom offentlig sektor. Främst inom Vård- och omsorgssidan, där hjärtat alltid kommer klappa extra för LSS-verksamheten. Men hon har också arbetat på kommunövergripande nivå inom HR och upphandling. Mari-Louise drivkraft har alltid varit att se välfärdsteknik och andra digitala verktyg som möjliggörare inom organisationen. Vi kan om vi vågar och vill!

Talare: Staffan Betinger, Lösningsspecialist, Atea

Staffan har lång erfarenhet inom it-branschen och har de senaste åren jobbat tillsammans med kommuners olika verksamheter. Han har samverkat med såväl kommunstyrelsen som baspersonal inom hemtjänst och hemsjukvård. Staffan är en av nyckelpersonerna i vår fortsatta satsning att driva och verksamhetsutveckla kommuner för en snabbare, smartare och effektivare arbetsplats för personalen.

Talare: Björn Bergström, Jurist, Ramberg Advokater

Björn Bergström har lång erfarenhet av offentlig upphandling och har arbetat i 15 år som jurist och chef inom staten med fokus på offentliga affärer och kommersiell avtalsrätt. Björn har en omfattande praktisk erfarenhet av att genomföra alla delar av en offentlig upphandling, genomföra utbildningar och rådgivningsarbete. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer, och tjänsterna omfattar hela eller delar av upphandlings- och anbudsprocessen. Björn är frekvent anlitad som ombud i överprövningsprocesser, som rådgivare och som föreläsare. Björn är medförfattare till boken ”Tio principer för en framgångsrik upphandling” som publicerades på Liber förlag 2015.