Arrangeras parallellt

Carina Norman och Jahn Sundin

Talare:
Carina Norman, Verksamhetsutvecklare Socialkontoret – Skellefteå kommun
Jahn Sundin, Produktägare Vård- och omsorg – Tietoevry