Arrangeras parallellt

SKR – Hur kan branschen och kommunerna tillsammans bidra till standardisering

Talare:
Klas Nilsson – projektledare, SKR