Arrangeras parallellt

Digitala möjligheter som stöd i den nära vården

Talare:
Lisbeth Löpare-Johansson, Samordnare Nära vård SKR
Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster på Inera
Sven-Åke Svensson, E-hälsostrateg i Region Jönköpings län
Erica Sandberg, digitaliseringsstrateg, Västra Götalandsregionen