Arrangeras parallellt

SKR – Yrkesresan, ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare

Talare:
Ulrika Freiholtz – projektledare, SKR.
Johanna Maxson –  projektledare, SKR.