Arrangeras parallellt

Äldredagen

Dagen presenteras och leds av Riksbyggen:

Yvonne Westerlund, Affärsutvecklare – Riksbyggen

Suvi Järvinen-Valo, Socialchef – Haparanda kommun

Barbro Westerholm, f.d riksdagsledamot (L) nu sakkunnig på SPF Seniorerna

 

Ekonomi och finansdagen

Olof Gränström ger en lägesrapport om konjukturläget och dess påverkan på kommunal och regional sektor.

Digitaliseringsdagen

Moderator:

Björn Immerstrand, Chef för Digitaliseringsenheten på Social- och omsorgsförvaltningen –  Linköpings kommun

Upphandlingsdagen

Talare:

Michael Stiglund, Utvecklare/Projektledare – Socialkontoret Skellefteå kommun

Kenny Lundström, Verksamhetsutvecklare/Projektledare – Socialkontoret Skellefteå kommun

Fokusdagen riktar sig till:

Chefer, utvecklare, projektledare, inköpare eller motsvarande inom Socialtjänsten.

Du lär dig:

Hur resa sett ut som utmynnade i en ”riktad” funktionsupphandling, som skapat möjlighet att ta ett helhetsgrepp kring den trygghetsskapande tekniken som finns och kommer finnas på hela förvaltningen.

Hur arbetet gått tillväga med att identifiera behov och hur verksamheterna varit delaktiga.

Hur vi tänkte kring funktioner och optioner.

Vad blev bra och vad kan man göra bättre.