Arrangeras parallellt

Digitaliseringsdagen

Moderator:

Björn Immerstrand, Chef för Digitaliseringsenheten på Social- och omsorgsförvaltningen –  Linköpings kommun