Arrangeras parallellt

Vilka förändringar innebär den nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation för min kommun?

Talare:
Maria Ehrndal, Chef Kommun Inera
Karin Bengtsson, strateg Inera