Arrangeras parallellt

Sammanhållen vård och omsorgsdokumentation – En möjlighet för den nära vården

Moderator:
Maria Ehrndal

Talare:
Manolis Nymark, bolagsjurist Inera
Karin Bengtsson, strateg Inera
Lisbeth Löpare Johansson, Samordnare Nära Vård
Annica Blomsten, Upplands Väsby kommun