Arrangeras parallellt

Min hälsodata?

Talare:

Maria Andersson utredare på Vård- och omsorgsförvaltningen,

Rimona Hussni, informationssäkerhetssamordnare på Vård- och omsorgsförvaltningen

Shadan Ghafouri, utvecklare på Vård- och omsorgsförvaltningen.