Arrangeras parallellt

Maria Pahlberg och Patrik Bergström

Maria Pahlberg, Verksamhetsutvecklare Förebyggande arbete Socialkontoret – Skellefteå kommun

Patrik Bergström , Verksamhetsutvecklare – Skellefteå kommun