Arrangeras parallellt

Karl Bergman

Karl Bergman är VD på cancerdiagnostikföretaget Elypta som nyligen rankades av tidningen Ny Teknik som ett av Sveriges 33 bästa start-ups. Han ansvarade tidigare för digitalisering inom Praktikertjänst-koncernen och stöttade dessförinnan vårdorganisationer, läkemedels- och medicinteknikföretag med strategiutveckling och förändringsarbete i rollen som Principal på konsult-företaget Arthur D. Little. Karl är civilingenjör i bioteknik och har även tagit en MBA vid Universitetet i Cambridge.