Arrangeras parallellt

SKR – Lyckas med välfärdsteknik -vad krävs?

Moderator:
Eva Sahlén – SKR

Talare:
David Wiklund – Kramfors
Adrian Johansson – Lund
Shadan Ghafouri – Eskilstuna