Arrangeras parallellt

Fredrik Flodin och Ann Eva Askensten

Fredrik Flodin är projektledare för Träffsäkra offentliga inköp på Upphandlingsmyndigheten. Han är specialist inom organisering och styrning av offentliga inköp. Fredrik har tidigare arbetat som revisor och sakkunnigt biträde i kommuner och regioner med inriktning på intern kontroll, jävsfrågor och offentliga inköp.

Ann Eva Askensten är nationalekonom och har mångårig erfarenhet som chef i offentlig sektor.Hon ser inköpsområdet som avgörande för att skapa mesta möjliga nytta för våra gemensamma skattemedel.Sedan oktober 2022 är hon ansvarig chef för Upphandlingsmyndighetens operativa verksamhet och en del av Upphandlingsmyndighetens ledning.

 

Med på scen är även Karin Peedu, Upphandlingsstrateg på Sveriges Kommuner och Regioner.