Arrangeras parallellt

Panel: Sveriges sjukhusdirektörer

Björn Zoëga – Karolinska Universitetssjukhuset

Ann-Marie Wennberg Larkö – Sahlgrenska Universitetssjukhuset