Arrangeras parallellt

Kommunal

Medverkande:

Barbro Andersson, vice förbundsordförande – Kommunal

Ann-Sophie Gustavsson, Utvecklingsledare välfärdsteknik och digitalisering – Karlstad kommun

Anna Spånt Enbuske, Utredare –  Kommunal

Marie Wiberg, Undersköterska och fackligt förtroendevald – Kommunal Västerås vård och omsorg

 

Moderator:

Ann Georgsson, Förbundsombudsman branschen vård och omsorg – Kommunal