Arrangeras parallellt

Ingeborg Nilsson

Professor i arbetsterapi vid Umeå universitet med särskilt intresse för hälsofrämjande insatser för seniorer. Leder forskning om meningsfulla aktiviteter och dess relation till hälsa och välmående, hur aktiviteter kan mätas och hur interventionsprogram kan utvecklas och implementeras för att stödja delaktighet och aktivt åldrande. Forskningen sker i nära samverkan med relevanta aktörer som föreningsliv, privata företag, kommuner och regioner.