Arrangeras parallellt

Presenteras av Lösningar för Offentlig Sektor

Om priset

Lösningar för Offentlig Sektor kommer årligen att dela ut ett hållbarhetspris som innefattar miljöfrågor, socialt ansvar och styrningsfrågor. Januari 2024 delades det första priset ut och temat var innovationer för minskad klimatpåverkan.

Vinnarna av Årets Hållbarhetskommun 2023: Mölndals stad

Uppskattningsvis så ligger 75 procent av alla delmålen i Agenda 2030 på lokal nivån att ansvara för, så det är där arbetet måste ske i första hand. Vi innefattar alla tre dimensioner av hållbar utveckling i likhet med definitionen av Agenda 2030 för hållbar utveckling. De tre dimensionerna, den sociala, den ekonomiska och miljömässiga är alla integrerade och hänger ihop – och påverkar varandra. Även om priset 2023 har ett fokus på miljö, socialt ansvar och styrningsfrågor påverkar de den ekonomiska dimensionen och vice versa.

Det kan handla om allt från nya strategier, upphandlingsformer, utbildningar eller samarbeten till tekniska innovationer.

Det är ingen tillfällighet att tyngdpunkten i årets hållbarhetspris rör klimatet

Offentlig sektor står för 15 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser från konsumtion, enligt en ny rapport från SEI (Stockholm Environment Institute). Rapporten visar också att livsmedelskonsumtion och transporter inom offentlig sektor orsakar betydande utsläpp av växthusgaser. Sveriges kommuner spelar därför en central roll för att Sverige ska nå sina klimatmål.

Tävlingsbidraget ska falla inom ramarna för något av de tre fokusområdena för klimatinitiativ, nämligen livsmedelskonsumtion, transporter eller digitalisering

Tävlingsbidragen bedöms enligt fyra kriterier

En god förebild / Inspirerande

Kan genomföras även av andra organisationer

Bidra till hållbar utveckling

Mätbara resultat

Praktiskt

Årets Hållbarhetskommun 2024, delas ut på Kistamässan i Stockholm den 22 januari 2025 under Lösningar för Offentlig Sektor

Eftersom det handlar om hållbarhet finns det inget fysiskt pris, utan priset består helt och hållet av äran. Men den äran är desto större! Syftet med priset är att sprida goda exempel på hur Sveriges Offentliga Sektor bidrar till ett mer hållbart samhälle med minskad miljö- och klimatpåverkan.

Anmälan senast 7 oktober 2024

Alla som jobbar aktivt och systematiskt med sin hållbarhet som en viktig kraft för att utveckla verksamheterna och kommunen som helhet är välkomna att tävla om utmärkelsen Årets Hållbarhetskommun 2024.

Anmäl här