Arrangeras parallellt

Björn Eriksson

Björn Eriksson är en svensk hjärtläkare och ämbetsman. Han är sedan 2021 generaldirektör för Läkemedelsverket och var tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Stockholm. I den rollen syntes Eriksson ofta i media relaterat till coronautbrottet.

Han tog läkarexamen vid Karolinska institutet 1994 och specialiserade sig inom kardiologi.

John Ahlberk

John Ahlberk är myndighetens generaldirektör sedan 2020. Han har en mångårig erfarenhet som chef och ledare i offentlig verksamhet, bl.a. från Regeringskansliet. John Ahlberk är särskild utredare i Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet (Ju 2022:02).

Lena Ag

Lena Ag är generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten sedan inrättandet 1 januari 2018. Lena Ag har en gedigen erfarenhet av att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män, och driva kvinnors och flickors rättigheter. Hon var under många år generalsekreterare för Kvinna till Kvinna – som stödjer kvinnorättsorganisationer runtom i världen – och har dessförinnan arbetat på Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet och som särskild rådgivare inom EU- kommissionen.

Günther Mårder

Günther Mårder är VD på Företagarna, Sveriges största företagarorganisation. Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat. Günther har en bakgrund som bland annat sparekonom på Nordnet Bank och som VD på Aktiespararna. 

Kommunal

Medverkande:

Barbro Andersson, vice förbundsordförande – Kommunal

Ann-Sophie Gustavsson, Utvecklingsledare välfärdsteknik och digitalisering – Karlstad kommun

Anna Spånt Enbuske, Utredare –  Kommunal

Marie Wiberg, Undersköterska och fackligt förtroendevald – Kommunal Västerås vård och omsorg

 

Moderator:

Ann Georgsson, Förbundsombudsman branschen vård och omsorg – Kommunal

Ann-Sofie Mårtensson

Expert inom digitalisering och ehälsa och chef för Uppkopplat samhälle på RISE, Research Institutes of Sweden

Charlotte Svensson

Charlotte Svensson är en svensk ämbetsman och socialdemokratisk politiker. Hon var mellan åren 2017 -2018 statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på Justitiedepartementet och tillträdde som generaltulldirektör och chef för Tullverket den 15 oktober 2018.