Arrangeras parallellt

Marit Vaagen och Martin Myrskog

Talare:

Marit Vaagen, huvudtalare (Senior expert och grundare, Sirona Health Solutions)

Martin Myrskog, gästtalare (Regiondirektör Region Kronoberg)

Marte Lauvsnes

Her er et bilde av meg og som bio har jeg følgende: Marte Lauvsnes er avdelingssjef for Avdeling Rådgiving og tidligfase i Sykehusbygg og har vært ansatt siden etableringen av Sykehusbygg i 2015. Hun er utdannet intensivsykepleier og har arbeidet ved St Olavs Hospital i trondheim i 19 år. De siste 26 årene har hun arbeidet som sykehusplanlegger i Helsebygg, Medivi, SINTEF og nå Sykehusbygg. Hun har et bredt internasjonalt nettverk og er styreleder for European Health Property Network.

Digitala verktyg för kostnadseffektiv diagnostik och behandling av Alzheimers sjukdom

Talare:

Linus Jönsson är läkare, civilekonom DHS och docent i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet. Hans forskning rör bl.a. kostnadseffektivitet av ny teknologi för diagnostik och behandling vid Alzheimers sjukdom.

Johanna Ulfvarson är docent i vårdvetenskap och specialistutbildad sjuksköterska. Hon är anknyten till Karolinska institutet och hennes forskning handlar om eHälsa och digitala stöd för vården. Johanna Ulfvarson arbetar på eHälsomyndigheten som internationell samordnare.”

Sara Wallén är grundare av företaget Mindmore och utbildad på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Mindmore grundades 2017 och erbjuder digitala kognitiva test för att mäta hjärnans kognition på ett säkert och tillförlitligt sätt. 2022 mottog Sara utmärkelsen ”Årets digitala psykolog” och 2018 tilldelades hon ”Lilla Psykologipriset”, för sitt arbete med att förändrat sättet att använda kognitiva test inom hälso- och sjukvården. Priserna utfärdades av Sveriges Psykologförbund.

Rickard Forsman är VD för Geras Solutions, som tillhandahåller ett digitalt verktyg och beslutsstöd för demensutredning vid misstänkt kognitiv sjukdom. Verktyget är utvecklat i samarbete med både vårdcentraler och specialistmottagningar och har testats klinisk av Karolinska Universitetssjukhuset. Geras Solutions står även bakom Minnesmottagninge.se som är världens första digitala mottagning för kognitiva utredningar. Sedan oktober 2022 är Minnesmottagningen.se tillgänglig i hela Sverige som del i den offentligt tillhandahållna vården. Rickard är civilingenjör med flerårig erfarenhet av att driva digitala förändringsprojekt inom stora organisationer inom life science. Han har även erfarenhet som extern konsult från 17 av sjukvårdsregionerna.

Karl Bergman

Karl Bergman är VD på cancerdiagnostikföretaget Elypta som nyligen rankades av tidningen Ny Teknik som ett av Sveriges 33 bästa start-ups. Han ansvarade tidigare för digitalisering inom Praktikertjänst-koncernen och stöttade dessförinnan vårdorganisationer, läkemedels- och medicinteknikföretag med strategiutveckling och förändringsarbete i rollen som Principal på konsult-företaget Arthur D. Little. Karl är civilingenjör i bioteknik och har även tagit en MBA vid Universitetet i Cambridge.

Rikard Karlsson

Rikard Karlsson arbetar som Överläkare i Kärlkirurgi på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan.

Han har ett brinnande intresse för möten mellan människor och personlig utveckling. 2019 släpptes hans bok ¨Konsten att möta sig själv och andra¨ som handlar om dessa ämnen.

Draknästet med Curus

Inledning: Johan Bloom, Vd och grundare Curus

Moderator: Magnus Lejelöv, Vd Colivia Sweden, tidigare sakkunnig policy på LIF.

Juryn:

Sofia Ernestam, verksamhetschef Akademiskt specialistcentrum, SLSO. Specialistläkare reumatologi.

Peter Graf, Vd Tiohunda, Styrelseordförande Forum för Health Policy. Specialistläkare ÖNH

Tobias Perdahl, Medgrundare och medicinsk chef Plattform24. Specialistläkare internmedicin

Rickard Lagerqvist, allmänläkare och serieentreprenör, Curus

Presenterande företag:

FindOut Diagnostic – flyttar labbet till hemmet via mobilen, Denise Luxenburg-Stuifbergen, Vd

Geras Solutions – digitaliserade demensutredningar och specialiststöd i hemmet, Rickard Forsman, Vd

Migränhjälpen – digital specialistvård vid kronisk migrän, Mattias Bodin, Vd

Vitala – medicinsk träning och digital rehabilitering, Petter Aasa, Vd

Äldredagen

Dagen presenteras och leds av Riksbyggen:

Yvonne Westerlund, Affärsutvecklare – Riksbyggen

Suvi Järvinen-Valo, Socialchef – Haparanda kommun

Barbro Westerholm, f.d riksdagsledamot (L) nu sakkunnig på SPF Seniorerna

 

Olivia Wigzell

År 2014 tillträdde Wigzell befattningen som generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering, vilken hon innehade till och med oktober 2015 då hon istället tillträdde posten som generaldirektör för Socialstyrelsen. Under perioden 2015-2018 var Wigzell Sveriges representant i Världshälsoorganisationens styrelse och sedan 2016 är hon ordförande för OECD:s hälsokommitté.