Arrangeras parallellt

Ekonomi och finansdagen

Olof Gränström ger en lägesrapport om konjukturläget och dess påverkan på kommunal och regional sektor.

Günther Mårder

Günther Mårder är VD på Företagarna, Sveriges största företagarorganisation. Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat. Günther har en bakgrund som bland annat sparekonom på Nordnet Bank och som VD på Aktiespararna. 

Bettina Kashefi

Bettina Kashefi  var statssekreterare på Socialdepartementet med ansvar för sjukförsäkringar och pensioner år 2006-2010 och på Arbetsmarknadsdepartementet år 2010-2013. Kashefi har också tidigare tjänstgjort på Finansdepartementet som departementssekreterare, som kansliråd och som enhetschef och departementsråd på ekonomiska avdelningens fördelningsanalysenhet. Hon har även varit huvudsekreterare och kanslichef på Delegationen för åtgärder mot felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. Idag arbetar hon som kanslichef för Kommissionen för Skattenytta.

Anders Morin

Anders Morin arbetar med frågor kring produktivitet, effektivitet och kvalitet i välfärden. Han arbetar även kring frågor om privata företags förutsättningar i välfärden, till exempel vinstfrågan och frågor om kommunal ekonomi.