Arrangeras parallellt

SKR – Risker i försörjningskedjan som kan påverka införande av välfärdsteknik

Talare:
Gustav Blomberg –  verksamhetsområdeschef
Li Langemark – Affärsrådgivare
Theodor Berglund