Arrangeras parallellt

Säker digital kommunikation – hur skapar SDK nytta i verksamheten

Talare:
Annika Liljegren, Tjänsteansvarig SDK Inera
Oskar Spanne, PL Införandeprojektet Inera, samt kundrepresentant
Johanna Olsson Sigtuna kommun