Arrangeras parallellt

En sömlös vård kräver ökad informationsdelning – möjligheten finns redan nu

Talare:
Karin Bengtsson, strateg Inera
Lotta Bergman, utredare Inera