Arrangeras parallellt

Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf har en lång erfarenhet från ledande positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor, med fokus på digitalisering. Hon har en bakgrund som chef i staten, både på regeringskansliet och på andra myndigheter, senast som generaldirektör på Tillväxtverket.