Arrangeras parallellt

Conny Björnehall

Conny Björnehall leder RISE fokusområde Digitalisering offentlig sektor. Fokusområdet är tvärdimensionellt och spänner över hela RISE och samlar ett stort nätverk av personer, kompetenser och miljöer.