Namnlös (1920 × 1080 px) (6)

Så vill tjänsteföretagen förbättra den offentliga upphandlingen

Alla företag inom tjänstesektorn har en sak gemensamt: Deras största tillgång är människorna som arbetar där och det är den enskilda medarbetarens kunskap som är den viktigaste resursen.

Detta tar Almega, Sveriges ledande arbetsgivarorganisation inom tjänstesektorn, fasta på i arbetet för hållbara villkor i både traditionella och nya branscher. Även tjänstesektorn är i förändring när såväl karriärer som arbetsplatser blir alltmer föränderliga. Ett exempel är den nya gig-ekonomin där digitala plattformsföretag etablerar sig och erbjuder coworking för distansarbetare.
Med över 100 år av samlade erfarenheter och kunskaper representerar Almega idag över 11 000 företag i ett 60-tal branscher som samlar över en halv miljon medarbetare. Och det blir bara fler. Idag arbetar tre av fyra med tjänster i Sverige och två av tre nya jobb i näringslivet skapas inom tjänstesektorn.

Ulrica Dyrke arbetar som jurist på Almegas näringspolitiska avdelning. Hennes främsta fokus är frågor kopplade till offentlig upphandling, konkurrens och offentlig marknad.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT FÖR DIG ATT VARA MED PÅ KONFERENSEN?

– De offentliga upphandlingarna är omfattande och avser ofta olika typer av tjänster. För att dessa offentliga inköp ska leda till bra och kvalitativa leveranser behöver dialogen hållas igång. Almega vill bidra till att utveckla den offentliga upphandlingen i dialog med såväl politiker som upphandlande myndigheter och leverantörer. Så denna konferens känns som rätt ställe att vara på, säger hon.

VAD SER DU FRAM EMOT MEST UNDER DAGARNA?

– Jag ser fram emot såväl samtal som seminarier på temat offentliga affärer. Det är intressant att ta del av allt som rör sig på olika håll för att hitta lösningar för offentlig sektors behov.

Själv kommer hon att tala om offentlig upphandling, ur tjänsteföretagens perspektiv.
– Jag tänkte berätta om hur tjänsteföretagen upplever offentlig upphandling – och om vad de skulle vilja se för förbättringar inom detta område, avslutar Ulrica Dyrke.

SKRIBENT: BITTE ASSARMO