Arrangeras parallellt

Min hälsodata?

Talare:

Maria Andersson utredare på Vård- och omsorgsförvaltningen,

Rimona Hussni, informationssäkerhetssamordnare på Vård- och omsorgsförvaltningen

Shadan Ghafouri, utvecklare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Conny Björnehall

Conny Björnehall leder RISE fokusområde Digitalisering offentlig sektor. Fokusområdet är tvärdimensionellt och spänner över hela RISE och samlar ett stort nätverk av personer, kompetenser och miljöer.

Maria Pahlberg och Anja Lemchen

Driven och initiativrik verksamhetsutvecklare från Skellefteå kommun som brinner för förebyggande insatser och har som mål att inspirera seniorer till ett hälsosamt och glädjefyllt åldrande.

Anja Lemchen, en senior på 75+ år kommer att dela med sig av sina tankar och infallsvinklar i samtal med Maria.

Marianne Degerman

Marianne Degerman är projektledare och forskare på Utvecklingsenheten i Skellefteå kommun. Hennes huvudintressen är friskt åldrande och god vård i åldrandet. Nuvarande projekt fokuserar på medicinsk laser som tilläggsbehandling av svårläkta sår hos sköra äldre med hemsjukvård. Hon drivs av sin nyfikenhet att prova nya sätt när det gamla inte räcker till.

Alireza Salehi

Alireza Salehi är forskare inom medicin. Alirezas erfarenhet sträcker sig över tillämpad kemi, metodutveckling, medicin och förståelse av rådata och klassificeringsmetoder för att analysera komplexa system genom modellering och simulation. Hans mål är att bidra till ett hållbart samhälle genom tvärvetenskapliga projekt som utveckla digitala system, modeller och processer i kombination med vetenskaplig gren som involverar företag, industri, medicin eller kemi.

Ann-Sofie Mårtensson

Expert inom digitalisering och ehälsa och chef för Uppkopplat samhälle på RISE, Research Institutes of Sweden