Arrangeras parallellt
Dataskyddsfrågorna bör kopplas ihop med cybersäkerheten

Dataskyddsfrågorna bör kopplas ihop med cybersäkerheten

Publicerad: 2022/12/09 Uppdaterad: 2023/05/30

I en tid då den digitala utvecklingen går snabbt blir det allt viktigare att koppla ihop dataskyddsfrågor med cybersäkerhet för att få en robust samhällsutveckling. Det säger Lena Lindgren Schelin, som är generaldirektör på Integritetsskyddsenheten, IMY, ofta också känd som GDPR-myndigheten.

Läs hela artikeln här