Arrangeras parallellt
Kurs - 24 januari

Modern AI: Tillämpningar, regleringar och tekniken

Unikt tillfälle att få den AI kunskap du behöver för ditt arbete inför 2024. I samband med mässan så kan vi erbjuda en 1-dags kurs baserad på en av Sverige populäraste utbildningar om AI: ”Modern AI: Tillämpningar, regleringar och tekniken”.

Varför kunskap om AI?

AI är något som påverkar de flesta roller i en organisation på ett eller annat sätt. För organisationer väntar stora produktivitetsvinster, exempelvis beräknas nyttan av AI inom offentlig förvaltning till 140 miljarder årligen, vilket är mer än hela Sverige försvarsbudget. För att vara rätt i tiden med denna potential, och agera förebyggande för framtiden, behöver man förstå tekniken kring AI, identifiera affärsmöjligheterna samt ha koll på kommande regleringar.

Datum: 24 januari 2024
Tid: 09.00 – 16.30
Plats: Kistamässan
Ort: Stockholm
Kostnad: 6000 kr exklusive moms
I priset ingår: kaffe och lunch

Om kursen

Kursdagen bygger på det allra senaste inom området och bygger på Dataföreningen Kompetens helt nyutvecklade kurs om Modern AI.

Dagen kommer behandla följande områden.

-Förstå vad AI är och hur det skiljer sig från traditionell IT
-Få medvetenhet om etiska och samhällsfrågor kopplade till AI
-Känna till olika delområden inom AI, inklusive maskininlärning, neurala nätverk, generativ AI och förstärkt inlärning
-Grundläggande användning av AI med populära AI verktyg som GPT 4, Co-pilots, Midjourney och andra generativa verktyg
-Förstå hur man arbetar med generativa språkmodeller
-Kunskap om de juridiska och säkerhetsmässiga utmaningarna kring AI
-Ha en förståelse av hur den föreslagna AI regleringen fungerar och påverkar din organisation.

Utbildningsledare

Daniel Akenine är fysiker, föreläsare, författare och tidigare hjärnforskare på Karolinska Institutet. Han fick 2022 DAIR Lifetime Achievement Award i AI och arbetar som teknikchef för Microsoft i Sverige. 2015 blev Daniel utsedd till en av världen främsta experter inom IT-arkitektur av IASA och 2022 som en av Sveriges 50 mest inflytelserika inom tech i Sverige av IDG och TechSverige. Daniel har i många år varit en av tio ledamöter i regeringens digitaliseringsråd samt är roman och fackboksförfattare med ett antal utgivna böcker – bland annat boken ”Människor och AI”.