Vad får vi för våra skattepengar?
Den bevingade frågan ställdes en gång av den tidigare Scania-vd:n Leif Östling. Idag
arbetar. Kommissionen för skattenytta, som tillkommit genom Östlings initiativ, för att svara just på den frågan.

Kommissionens arbete handlar om att skifta fokus i det svenska välståndsbygget– från frågan om hur mycket mer pengar som behövs till viktiga välfärdssatsningar till frågan om hur effektivt vi använder de medel som redan finns tilldelade. Skattenyttan ska vara god innan det är befogat att äska mer medel till verksamheten. Kommissionen för skattenytta arbetar fristående från politiska partier. Finansiärer är, förutom Leif Östling själv, individer och organisationer från alla samhällssektorer som tror på kommissionens idé om behovet av smartare sätt att utnyttja våra gemensamma resurser. Kommissionen består av en grupp experter under ledning av tidigare statssekreterare, chefskonom vid SKR och Svenskt Näringsliv, Bettina Kashefi.

BETTINA KASHEFI, VARFÖR TYCKER DU DET ÄR VIKTIGT ATT VARA MED PÅ MÄSSAN OCH I KONFERENSEN?

– Att hitta nya lösningar för offentlig sektor är viktigare nu än någonsin. Vi har en demografisk situation som gör att allt färre ska försörja allt fler och redan idag är kompetensförsörjningen ett stort problem inom alla sektorer.

VAD SER DU FRAM EMOT MEST UNDER DAGARNA?

– Att höra diskussioner och få uppslag om hur nya strukturer och ny teknik kan möta den demografiska utvecklingen och mildra effekterna av den kompetensbrist vi ser.

VEM ÄR DU? VILKEN BAKGRUND HAR DU OCH VAD ÄR DIN NUVARANDE ROLL?

– Jag har ett långt förflutet i statsförvaltningen som både tjänsteman och statssekreterare. Jag har också ett förflutet som chefskonom både på SKR och Svenskt Näringsliv. Nu arbetar jag i Kommissionen för Skattenytta, ett initiativ som startades av Leif Östling med utgångspunkt i att studera hur effektivt offentliga verksamheter bedrivs. Det övergripande målet är att skapa mer nytta för varje skattekrona.

SKRIBENT: BITTE ASSARMO