Learn, Grow, Evolve

Under Lösningar för Offentlig Sektor arrangeras årets främsta konferens för offentlig sektor. Här presenteras ett högaktuellt program med de senaste nyheterna direkt från politiska tungviktare, myndigheter och experter. Oavsett om du arbetar inom vård och omsorg, skola och utbildning, försvar, rättsväsendet, socialvård, smarta städer och samhällsutbyggnad, kommun, region eller statlig myndighet m.fl., kommer konferensen stödja och effektivisera dina processer och din utveckling, samt inspirera för att hitta nya sätt att arbeta. 

På besökarnas begäran har flertalet nya konferensspår och ämnesområden tagits fram. Det blir diskussioner om exempelvis kulturens och Public Service roll inom det offentliga Sverige, idrott och folkhälsa samt säkerhet och stävjande av dataintrång inom offentlig sektor. 

Exempel på talare inom Digitalisering & Teknik

Anders Ygeman

Energi- och digitaliseringsminister

Anett Numa

Digital Transformation Adviser
e-Estonia Briefing Centre

Tallinn, Estonia

Per Samuelsson

Sverigechef
Cisco

Daniel Forslund

Ordförande Regionstyrelsens
Innovations- och utvecklingsutskott
Ordförande SKR:s Beredning för digitalisering

Stefan Olowsson

CIO
Försäkringskassan

Darja Isaksson

Generaldirektör
Vinnova

Jan "Gulan" Gulliksen

Professor i Människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering vid
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan

Åsa Zetterberg

Förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen

Anna Eriksson

Generaldirektör
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Exempel på talare inom Covid-19

Svante Werger

Särskild rådgivare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Johanna Sandwall

Krisberedskapschef
Socialstyrelsen

Agnes Wold

Överläkare & Professor
i klinisk bakteriologi
Sahlgrenska Akademin vid
Göteborgs Universitet

Sophia Hober

Professor i molekylär bioteknik

Koncernledning

KTH

Irene Svenonius

Regionstyrelsens ordförande
Region Stockholm

Håkan Olsson

Ställföreträdande generaldirektör
Arbetsmiljöverket

Exempel på talare inom ledarskap & utbildning

Leif Kari

Vicerektor för utbildning och professor i teknisk akustik

KTH Universitet

Anders Hansen

Läkare, psykiatriker och författare

JAN ELIASSON

Toppdiplomat och fd vice generalsekreterare för FN 2012–2016

Milad Mohammadi

Jurist och statsvetare
En av Nordens mest efterfrågade talare inom ledarskap, högpresterande team och teamutveckling

Johan A Eriksson

Head of Specialists för Google och en av Sveriges populäraste föreläsare
om digitalisering, ledarskap och innovation

Ari Riabacke

Fil. dr i risk- och beslutsanalys,
jobbar som mentor åt chefer och ledningsgrupper

Exempel på talare inom kultur

Cilla Benkö

VD på Sveriges Radio

Susanna Pettersson

Generaldirektör på Nationalmuseum

Maria Groop Russel

VD på Dramaten

Exempel på talare inom Finans & Ekonomistyrning

Bettina Kashefi

Chefekonom
Svenskt  Näringsliv

Christina Nyman

Chef Ekonomisk Analys och Chefsekonom
Handelsbanken

Ulf Kristersson

Partiledare
Moderaterna

Annika Winsth

Chefekonom
Nordea

Björn Brorström

Styrelseordförande och forskare
Kommunforskning i Västsverige
Göteborgs universitet samt styrelseordförande Högskolan Kristianstad

Ali Esbati

Tjänstgörande riksdagsledamot
Riksdagen

Mats Olausson

Senior Advisor, Climate & Sustainable Finance, SEB

Niklas Karlsson

Tjänstgörande riksdagsledamot
Riksdagen

Annika Wallenskog

Chefsekonom/Direktör

Sveriges Kommuner och Regioner

Exempel på talare inom Upphandling

Inger Ek

Generaldirektör
Upphandlingsmyndigheten

LISA RÖSTLUND & ANNA GUSTAFSSON

Journalister på Dagens Nyheter
Deras granskning av Nya Karolinska har nominerats till både Stora Journalistpriset och Guldspaden

Sofia Lundberg

Professor i nationalekonomi
Umeå universitet

Gunnar Hagman

VD
Skanska

Anna Ulfsdotter Forssell

En av Sveriges mest framstående
advokater inom det upphandlingsrättsliga området

Exempel på talare inom verksamhetsutveckling

Henrik Thunes

Kommunstyrelsens ordförande
Sollentuna kommun
“Sveriges kvalitetskommun 2019”

Magdalena Bosson

Stadsdirektör Stockholms stad

Ia Kjellsdotter

Verksamhetsledare
Föreningen Passalen

Daniel Broman

Stadsdirektör
Lidingö stad
“Årets Digitaliseringskommun 2019”

Per Törnvall

Kommundirektör
Sollentuna kommun
“Sveriges kvalitetskommun 2019”

Daniel Forslund

Ordförande Regionstyrelsens
Innovations- och utvecklingsutskott
Ordförande SKR:s Beredning för digitalisering

Exempel på talare inom Trygga & Smarta städer

Sabina Andrén

Program manager WWF Cities
Världsnaturfonden WWF/WWF-Sweden

Lisa Enarsson

Projektledare GrowSmarter
Stockholms stad

Johanna Bergström Roos

Projektledare RIT 2021
ett regionalt utvecklingsprojekt som drivs av Luleå tekniska universitet
LTU Business, IRF och Arctic Business

Exempel på talare inom e-Hälsa

Britt Östlund

Professor i Teknisk vårdvetenskap vid
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Rodabe Alavi

Utredare
E-hälsomyndigheten

Maria Ström

Produktansvarig för e-tjänsten Läkemedelskollen
E hälsomyndigheten

Karina Tellinger McNeil

Samordnare
Samordningskansliet Vision e-hälsa 2025

David Jakobsson

UX Specialist
E hälsomyndigheten

Gudbjörg Erlingsdóttir

Ekonomie doktor och docent i arbetsmiljöteknik
Lunds Universitet

Helena Nilsson

Enhetschef
Västerås Stad

Johan Rindeborg

Administrativ chef
Tre Stiftelser

Johan Olsson

Projektledare “Digitala vårdmöten”
VGR IT – Vårdens digitalisering

För mer information om
konferensen kontakta

E-post info@liveexpo.se

Telefon +46 (0)31 – 788 45 20