Learn, Grow, Evolve

Under Lösningar för Offentlig Sektor arrangeras årets främsta konferens för offentlig sektor. Här presenteras ett högaktuellt program med de senaste nyheterna direkt från politiska tungviktare, myndigheter och experter. Oavsett om du arbetar inom vård och omsorg, skola och utbildning, försvar, rättsväsendet, socialvård, smarta städer och samhällsutbyggnad, kommun, region eller statlig myndighet m.fl., kommer konferensen stödja och effektivisera dina processer och din utveckling, samt inspirera för att hitta nya sätt att arbeta. 

På besökarnas begäran har ett nytt konferensspår arbetats fram med fokus på erfarenheter och lärdomar från Covid-19. Det blir diskussioner om exempelvis behov av lagändringar, strategier, smittspridning, hur agerar vi vid kris orsakad av pandemi, materialhantering, utökat ansvar för myndigheter etc 

Exempel på talare inom Digitalisering & Teknik

Anders Ygeman

Energi- och digitaliseringsminister

Anett Numa

Digital Transformation Adviser
e-Estonia Briefing Centre

Tallinn, Estonia

Per Samuelsson

Sverigechef
Cisco

Louise Callenberg

Förändringsledare och fd sektionschef på SKR för digital samverkan och förnyelse

Stefan Olowsson

CIO
Försäkringskassan

Darja Isaksson

Generaldirektör
Vinnova

Jan "Gulan" Gulliksen

Professor i Människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering vid
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan

Åsa Zetterberg

Förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen

Anna Eriksson

Generaldirektör
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Exempel på talare inom Covid-19

Anders Tegnell

Stadsepidemiolog
Folkhälsomyndigheten

Johanna Sandwall

Krisberedskapschef
Socialstyrelsen

Agnes Wold

Överläkare & Professor
i klinisk bakteriologi
Sahlgrenska Akademin vid
Göteborgs Universitet

Sineva Ribeiro

Förbundsordförande
Vårdförbundet

Irene Svenonius

Regionstyrelsens ordförande
Region Stockholm

Håkan Olsson

Ställföreträdande generaldirektör
Arbetsmiljöverket

Exempel på talare inom ledarskap & utbildning

Åsa Wikforss

Professor i teoretisk filosofi
och ledamot i Svenska Akademien
Stockholms universitet

Annika Agélii Genlott

Projektansvarig
Sveriges kommuner och regioner
samt doktorand inom Informatik
Örebro Universitet

JAN ELIASSON

Toppdiplomat och fd vice generalsekreterare för FN 2012–2016

Milad Mohammadi

Jurist och statsvetare
En av Nordens mest efterfrågade talare inom ledarskap, högpresterande team och teamutveckling

Johan A Eriksson

Head of Specialists för Google och en av Sveriges populäraste föreläsare
om digitalisering, ledarskap och innovation

Ari Riabacke

Fil. dr i risk- och beslutsanalys,
jobbar som mentor åt chefer och ledningsgrupper

Exempel på talare inom Finans & Ekonomistyrning

Bettina Kashefi

Chefekonom
Svenskt  Näringsliv

Christina Nyman

Chef Ekonomisk Analys och Chefsekonom
Handelsbanken

Ulf Kristersson

Partiledare
Moderaterna

Annika Winsth

Chefekonom
Nordea

Björn Brorström

Styrelseordförande och forskare
Kommunforskning i Västsverige
Göteborgs universitet samt styrelseordförande Högskolan Kristianstad

Ali Esbati

Tjänstgörande riksdagsledamot
Riksdagen

Mats Olausson

Senior Advisor, Climate & Sustainable Finance, SEB

Niklas Karlsson

Tjänstgörande riksdagsledamot
Riksdagen

Gunnar Björkman

F.d. Ekonomi- och innovationsdirektör
Stockholm Stad

Exempel på talare inom Upphandling

Inger Ek

Generaldirektör
Upphandlingsmyndigheten

LISA RÖSTLUND & ANNA GUSTAFSSON

Journalister på Dagens Nyheter
Deras granskning av Nya Karolinska har nominerats till både Stora Journalistpriset och Guldspaden

Sofia Lundberg

Professor i nationalekonomi
Umeå universitet

Gunnar Hagman

VD
Skanska

Anna Ulfsdotter Forssell

En av Sveriges mest framstående
advokater inom det upphandlingsrättsliga området

Linnea Söderström

Upphandlingsledare
Göteborgs Stad

Exempel på talare inom verksamhetsutveckling

Henrik Thunes

Kommunstyrelsens ordförande
Sollentuna kommun
“Sveriges kvalitetskommun 2019”

Charlotte Dingertz

It- och verksamhetsstrateg
Stadsledningskontoret digital utveckling
Stockholm Stad

Ia Kjellsdotter

Verksamhetsledare
Föreningen Passalen

Daniel Broman

Stadsdirektör
Lidingö stad
“Årets Digitaliseringskommun 2019”

Pär Johansson

Kommundirektör
Sollentuna kommun
“Sveriges kvalitetskommun 2019”

Daniel Forslund

Ordförande Regionstyrelsens
Innovations- och utvecklingsutskott
Ordförande SKR:s Beredning för digitalisering

Exempel på talare inom Trygga & Smarta städer

Sabina Andrén

Program manager WWF Cities
Världsnaturfonden WWF/WWF-Sweden

Lisa Enarsson

Projektledare GrowSmarter
Stockholms stad

Johanna Bergström Roos

Projektledare RIT 2021
ett regionalt utvecklingsprojekt som drivs av Luleå tekniska universitet
LTU Business, IRF och Arctic Business

Exempel på talare inom e-Hälsa

Britt Östlund

Professor i Teknisk vårdvetenskap vid
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Rodabe Alavi

Utredare
E-hälsomyndigheten

Dick Lindberg

Utredare
Socialstyrelsen

Karina Tellinger McNeil

Samordnare
Samordningskansliet Vision e-hälsa 2025

Maria Ström

Produktansvarig för e-tjänsten Läkemedelskollen
E hälsomyndigheten

Gudbjörg Erlingsdóttir

Ekonomie doktor och docent i arbetsmiljöteknik
Lunds Universitet

Helena Nilsson

Enhetschef
Västerås Stad

Johan Rindeborg

Administrativ chef
Tre Stiftelser

Johan Olsson

Projektledare “Digitala vårdmöten”
VGR IT – Vårdens digitalisering

För mer information om
konferensen kontakta

E-post info@liveexpo.se

Telefon +46 (0)31 – 788 45 20