Arrangeras parallellt

Keynotes, föreläsare samt paneldeltagare 2024

Tillsammans för en framåtsträvande
och hållbar offentlig sektor

Upplev årets främsta konferens för offentlig sektor på Lösningar för Offentlig Sektor. Här presenteras ett högaktuellt program direkt från politiska tungviktare, myndigheter och experter. Oavsett vilken sektor du arbetar inom, kommer konferensen ge dig värdefulla insikter och effektivisera dina processer.

Vi lyssnar på våra besökare och har därmed flertalet fokusområden med möjlighet till aktivt deltagande, som workshops, fördjupade föreläsningar och samtal, samt vision och framtidsanalyser från myndighetssverige.

Vårt fullmatade konferensprogram uppdateras kontinuerligt fram till mässan. Missa inte chansen att delta i en unik möjlighet till kunskapsutbyte och nätverkande.

1 biljett = 4 konferenser! Parallellt med Lösningar för Offentlig Sektor går Upphandlingsdagarna, e-Hälsa+MVTe och Framtidens Hälso & Sjukvård, din biljett till alla fyra konferenser.

Axplock av talare 2024

Sanna Marin

fd Statsminister i Finland

Anders Borg

fd Finansminister

Anna Eriksson

Generaldirektör

Digg

Åsa Zetterberg

Förbundsdirektör

TechSverige

Stefan Löfven

fd Statsminister

Louise Bringselius

Organisationsforskare, Lunds universitet

Anna Gärdin

Framtidsdirektör

Huddinge kommun

Carl Heath

Senior forskare

RISE

Carl Ståhle

Digitaliseringsexpert

Sveriges Allmännytta

Christina Gellerbrant Hagberg

generaldirektör

Arbetsgivarverket

Cristina Mattsson Lundberg

f.d. Kansliråd, nationella samordningen Agenda 2030

Regeringskansliet

Daniel Akenine

Nationell teknikchef

Microsoft

Fredrik Rosengren

Generaldirektör

Kronofogdemyndigheten

Parul Sharma

tf Generalsekreterare

Institutet mot Mutor

Inga Thoresson Hallgren

Generaldirektör

Migrationsverket

Inger Ek

Generaldirektör

Upphandlingsmyndigheten

Jim Kronhamn

Forskningschef

MSB

Johan Javeus

Senior ekonom

SEB

Lena Ag

Generaldirektör

Jämställdshetsmyndigheten

Lena Lindgren Schelin

Generaldirektör

IMY

Lena Nyberg

Generaldirektör

MUCF

Malin Ekman Aldén

Generaldirektör

MFD

Monica Rodrigo

Generaldirektör

Ekobrottsmyndighet

Monica Svantesson

Avd. för krisberedskap och civilt försvar

MSB

Lisa Andersson

Kommunstyrelsens ordförande

Kungsbacka kommun

Malin Aronsson

Kommundirektör

Kungsbacka kommun

Ett urval av våra talare på Upphandlingsdagarna

Monica Skagne

VD

Adda

Rikard Jermsten

Generaldirektör

Konkurrensverket

Helga Berger

ECA Member

John Murray

VD

Procurement Systems

Ett urval av våra talare på Framtidens Hälso & Sjukvård

Björn Eriksson

Generaldirektör

Läkemedelsverket

Ann-Marie Wennberg Larkö

Sjukhusdirektör

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Anders Ahlsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Region Stockholm

Sofia Rydgren Stale

Ordförand

Sveriges läkarförbund

Ett urval av våra talare på e-Hälsa+MVTe

Nasim Bergman Farrokhnia

Ordförande i eHälsoläkarföreningen och hälso- och sjukvårdchef

Microsoft

Lucien Engelen

CEO

Transform Health

Maja Fjaestad

Docent

Patrik Sundström

tf VD

Inera