Learn, Grow, Evolve

Under Lösningar för Offentlig Sektor arrangeras årets främsta konferens för offentlig sektor. Här presenteras ett högaktuellt program med de senaste nyheterna direkt från politiska tungviktare, myndigheter och experter. Oavsett om du arbetar inom vård och omsorg, skola och utbildning, försvar, rättsväsendet, socialvård, smarta städer och samhällsutbyggnad, kommun, region eller statlig myndighet m.fl., kommer konferensen stödja och effektivisera dina processer och din utveckling, samt inspirera för att hitta nya sätt att arbeta. 

På besökarnas begäran har flertalet nya fokusområden tagits fram och möjligheter till aktivt deltagande beretts plats. Vi presenterar riktade halvdagar med efterföljande gruppdiskussioner, fördjupade föreläsningar och samtal samt vision och framtidsanalyser från nästan hela myndighetssverige. 

Vårt fullmatade konferensprogram uppdateras kontinuerligt fram tills mässan.

Talare 2024

Carl Heath

Senior forskare

RISE

Carl Ståhle

Digitaliseringsexpert

Sveriges Allmännytta

Christina Gellerbrant Hagberg

Generaldirektör

Arbetsgivarverket

Hayaat Ibrahim

Generalsekreterare

Institutet mot mutor

Daniel Akenine

Nationell teknikchef

Microsoft

Inga Thoresson Hallgren

Överdirektör

Migrationsverket

Johan Javeus

Chief Strategist

SEB

Lena Nyberg

Generaldirektör

MUCF

Monica Rodrigo

Generaldirektör

Ekobrottsmyndigheten

Peter Arrhenius

Peter Arrhenius

VD

Inera

Lena Lindgren Schelin

Generaldirektör

Integritetsskyddsmyndigheten

Ulrica Dyrke

Upphandlingsexpert

Almega

Monica Svantesson

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar

MSB

Malin Ekman Aldén

Generaldirektör

Myndigheten för delaktighet

Jim Kronhamn

Forskningschef

MSB

Ett urval av våra talare på Framtidens Hälso- och Sjukvård:

Christophe Pedroletti

VD

Danderyds Sjukhus

Britta Björkholm

Generaldirektör

SBU

Kalle Norwald

Sexolog & legitimerad psykoterapeut

Ett urval av våra talare på e-Hälsa + MVTe:

Maria Pahlberg

Verksamhetsutvecklare – Vård & omsorg

Skellefteå Kommun

David Wiklund

Verksamhetsutvecklare – Välfärdsförvaltningen

Kramfors kommun

Nasim Bergman Farrokhnia

Ordförande i eHälsoläkarföreningen och hälso- och sjukvårdchef på Microsoft

För mer information om
konferensen kontakta oss

E-post: info@liveexpo.se

Telefon: +46 (0)31 – 788 45 20