Arrangeras parallellt

Keynotes, föreläsare samt paneldeltagare 2024

Årets mest storslagna och
omfattande mötesplats

Lösningar för Offentlig Sektor bjuder in till årets mest framstående konferens, där politiska tungviktare, myndigheter och experter levererar ett högaktuellt program. Oavsett din sektor garanterar konferensen värdefulla insikter och effektiviserade processer.

Utforska framgångsrika innovationer, banbrytande verksamhetsutveckling och intelligenta välfärdstjänster. Lyssna på insiktsfulla ledare från politik, näringsliv, kultur och idrott och ta med dig kunskap och idéer för att revolutionera din verksamhet. Vårt dynamiska konferensprogram uppdateras löpande fram till mässan. Missa inte denna unika möjlighet till kunskapsutbyte och nätverkande.

1 biljett ger dig tillgång till 4 konferenser! Lösningar för Offentlig Sektor körs parallellt med Upphandlingsdagarna, e-Hälsa+MVTe och Framtidens Hälso & Sjukvård. Det är din biljett till en omfattande erfarenhet och ovärderlig kunskap. Ta steget mot framtidens offentlig sektor.

Axplock av talare 2024

Sanna Marin

f.d. Statsminister i Finland

Anders Borg

f.d. Finansminister

Anna Eriksson

Generaldirektör

Digg

Åsa Zetterberg

Förbundsdirektör

TechSverige

Stefan Löfven

f.d. Statsminister

Louise Bringselius

Organisationsforskare, Lunds universitet

Anna Gärdin

Framtidsdirektör

Huddinge kommun

Carl Heath

Senior forskare

RISE

Carl Ståhle

Digitaliseringsexpert

Sveriges Allmännytta

Christina Gellerbrant Hagberg

generaldirektör

Arbetsgivarverket

Cristina Mattsson Lundberg

f.d. Kansliråd, nationella samordningen Agenda 2030

Regeringskansliet

Daniel Akenine

Nationell teknikchef

Microsoft

Fredrik Rosengren

Rikskronofogde

Parul Sharma

tf Generalsekreterare

Institutet mot Mutor

Jim Kronhamn

Forskningschef

MSB

Lena Ag

Generaldirektör

Jämställdshetsmyndigheten

Lena Nyberg

Generaldirektör

MUCF

Malin Ekman Aldén

Generaldirektör

MFD

Monica Rodrigo

Generaldirektör

Ekobrottsmyndighet

Monica Svantesson

Avd. för krisberedskap och civilt försvar

MSB

Lisa Andersson

Kommunstyrelsens ordförande

Kungsbacka kommun

Malin Aronsson

Kommundirektör

Kungsbacka kommun

John Ahlberk

Generaldirektör

Statens haverikommission

Hans Lindberg

VD

Svenska Bankföreningen

Ett urval av våra talare på Upphandlingsdagarna

Monica Skagne

VD

Adda

Rikard Jermsten

Generaldirektör

Konkurrensverket

Helga Berger

ECA Member

John Murray

VD

Procurement Systems

Ett urval av våra talare på Framtidens Hälso & Sjukvård

Björn Eriksson

Generaldirektör

Läkemedelsverket

Ann-Marie Wennberg Larkö

Sjukhusdirektör

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Anders Ahlsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Region Stockholm

Sofia Rydgren Stale

Ordförand

Sveriges läkarförbund

Ett urval av våra talare på e-Hälsa+MVTe

Nasim Bergman Farrokhnia

Ordförande i eHälsoläkarföreningen och hälso- och sjukvårdchef

Microsoft

Lucien Engelen

CEO

Transform Health

Gunilla Nordlöf

Generaldirektör

E-hälsomyndigheten

Patrik Sundström

tf VD

Inera