I Digitaliseringens svallvågor frodas en ny digitaliserad kriminalitet. En kriminalitet som varje dag får nya hjälpmedel för att anonymisera sig och sina kriminella transaktioner medans polisens möjligheter i bästa fall står still. Hur går det till, vad blir konsekvenserna, vems är problemet, kan man ens skydda sig och sin verksamhet samt hur möter vi framtiden är frågor som tas upp och besvaras.

Jan Olsson, kriminalkommissarie IT-brott, är en av Sveriges främsta experter på digitaliserad kriminalitet. Hans mål är att få så många som möjligt att iaktta en god cyberhygien för att minska skadeverkningarna av de digitala brotten. Han har arbetat som polis i drygt 30 år, varav 14 år som expert inom bedrägerier och annan IT-relaterad brottslighet. 2013–2014 var han med och startade Nationellt Bedrägericentrum. Han har fått flera utmärkelser, bland annat Stora Polisstipendiet 2018 och Årets Säkerhetsprofil så sent som 2022.

VARFÖR TYCKER DU DET ÄR VIKTIGT ATT DELTA I MÄSSAN?

– Mitt arbete är att preventivt förhindra att så många som möjligt blir offer för IT-brottsligheten. Det handlar om väldigt komplexa saker, som utpressningsvirus och liknande, som kan slå ut verksamheter över lång tid. Det är särskilt farligt för infrastrukturer. Därför försöker jag nå ut överallt, till så många som möjligt, för att peka på vikten av att ta hoten på ett större allvar än vi gör i Sverige idag. Ingen är hundraprocentigt skyddad, men vi behöver skydda oss så mycket vi kan och se till att skadeverkan blir så liten som möjligt, med bra lösenordshantering, backup och så vidare.

Det är oftast den mänskliga faktorn som gör att man får dataintrång, berättar han:
– Man får ett mejl och klickar på en länk man inte borde ha klickat på och som innehåller en skadlig kod som hamnar i företagets dator. När jag talar om brottsförebyggande åtgärder gör jag därför ingen skillnad på allmänheten eller företagen.

VAD SER DU FRAM EMOT MEST UNDER DAGARNA?

– Det jag ser fram emot är nätverkandet och att få möjlighet att se och lära av andra duktiga individer som är där och talar. Nätverkandet är alltid det viktigaste vi har, det är oerhört viktigt. Sedan fem år är Jan Olsson tillbaka på Nationellt IT-brotts Centrum som verksamhetsutvecklare/ preventionsansvarig. Han deltar i det internationella polissamarbetet inom Europol, Interpol, Ameripol och inom internationella Private- Public Partnership-organisationer, och ger ett hundratal föreläsningar varje år, både i Sverige och Europa och USA.

SKRIBENT: BITTE ASSARMO