Arrangeras parallellt

En affärsdrivande miljö

Att ställa ut eller delta som partner innebär att du träffar 1000-tals beslutsfattare från offentlig sektor

Här samlas ledande upphandlare, beslutsfattare, tjänstemän, förtroendevalda och påverkare från kommun, region och myndigheter för att trygga och förbättra sin verksamhets effektivisering och utveckling.

Vem träffar ni?

Ledningsansvariga

Inköpsansvariga

Upphandlingsansvariga

Chefsansvariga

Finansdirektörer

Verksamhetsansvariga

Enhetschefer

Avdelningschefer

Processansvariga

Miljöchefer

Kvalitetsansvariga

Styrelseledamöter

Kommissionsledare

Kommunchef

Regionchef

Digitalisering & Teknik

Chief Technology Officers

Chief Information Officers

Chief Digital Officers

Transformation Officers

IT-direktörer/IT-chefer

Heads of Digital

Heads of Shared Services

Kategori Ledarskap - Teknik

Information Security Managers

Enterprise Architects

Nätverksadministratörer

Fastighet & Infrastruktur

Fastighetsdirektörer

Fastighetschefer

Fastighetsförvaltare

Facility Managers

Byggförvaltare

Energihanterare

Stadsplanerare

Miljöansvariga

Kommissionsledamöter

Strategiska ledare för tillväxt och hem

Planeringsansvariga

Arbetskraft & Ledarskap

HR-ansvariga/HR-chefer

Lönesättare

Chefer med personalansvar

Fackansvariga

R&D-chefer

Ansvariga arbetsplanering

Resurs- och kapacitetsledare

Utbildningschefer