En hel värld av kontakter,
möjligheter och nya affärer

Delta som utställare, partner eller sponsor och träffa upphandlare, beslutsfattare, tjänstemän, förtroendevalda och påverkare från kommun, region och myndigheter. Det är här som dina nuvarande och blivande kunder verkligen har tid att lyssna, diskutera och komma till viktiga insikter. Har tar du del av en hel plattform av möjligheter som förbättrar dina affärer och utvecklar ditt företag.

Vem besöker mötesplatsen >>

Därför ska du ställa ut

viktigaste
mötesplatsen

Den viktigaste mötesplatsen för alla som vill nå ut till hela den offentliga sektorn, en marknad som idag omsätter över 900 miljarder kronor i Sverige.

arrangeras
i Stockholm

Arrangeras i Stockholm, vilket ger dig tillgång till tusentals beslutsfattare, budgetansvariga, beställare, påverkare, förtroendevalda och politiker från hela den offentliga sektorn.

träffa
beslutsfattare

Här träffar du inköpare som det normalt är väldigt svårt att boka möte med, samtidigt som du bygger en långsiktig pipeline av värdefulla kontakter som kan ge affärer för lång tid framöver.

införskaffa
underlag

Införskaffa underlag inför nästa upphandling, så att din nästa offert matchar kundens krav och tar dig ett steg framåt i affärsprocessen.

Kompetens
och kunnande

Visa er kompetens och kunnande, träffa de som tar besluten, förstå deras specifika behov och visa hur era lösningar kan möta deras krav.

innovationer
och lösningar

Visa upp dina innovationer och lösningar till de mest relevanta beslutsfattarna och påverkarna för hela den offentliga sektorn i Sverige

Vem ställer ut?

Utställarna på Lösningar för Offentlig Sektor visar i första hand lösningar och produkter som utvecklar, effektiverar och kvalitetssäkrar hela organisationen.

IT-lösningar och digitala verktyg för offentlig sektor

Hi Tech-lösningar som exempelvis AI, robotisering och appteknik

Verksamhetslösningar för skola, utbildning och Edtech

Verksamhetslösningar för vård, omsorg och e-hälsa

Hållbarhetsutveckling och lösningar

Lösningar för smarta städer och samhällsbyggnad

Ekonomisystem och styrningslösningar

Kvalitetsstyrning

Bank och finans

Bemanning och utbildning

Fackliga organisationer

Kommuner, regioner och statliga myndigheter

“Lösningar för Offentlig Sektor är en ny och intressant plattform, vi tycker det känns spännande att vara med och få möjlighet att prata om och visa de lösningar vi har ”
Anders Johansson, Sales Manager, Cisco

”Mässan har en målgrupp som är väldigt viktig för oss. Vi vill mötas i dialogerna och då är denna plats en bra plattform”
Maria Rydberg, marknadsansvarig på Skanska

”Vi på Stockholms stad deltar på mässan eftersom det är en intressant plats för oss att synas på med stora möjligheter att sprida information om de smarta lösningar som implementerats från projektet GrowSmarter”
Lisa Enarsson, projektledare, Stockholms stad