Cisco - Vad är det nya normala

Vi är glada över att kunna presentera vår huvudpartner till mötesplatsen, Cisco. “Lösningar för Offentlig Sektor är en ny och intressant plattform, vi tycker det känns spännande att vara med och få möjlighet att prata om och visa de lösningar vi har ” säger Anders Johansson, Sales Manager, Cisco.

Behovet av digitalisering har sällan varit så aktuellt som nu, inte minst inom offentlig sektor. Världen över stresstestas organisationers förmåga att ställa om till en digital verksamhet. “Vi måste vara mer förberedda på den här typen av scenarion ” menar Anders. Kraven på nätverk, lösningar för att kunna jobba på distans och inte minst säkerhet kommer att förändras drastiskt under denna period.

Men det handlar inte bara om att anpassa sig här och nu utan även om tiden efter Covid-19. Vad är det nya normala och hur ser det ut för offentlig sektor? “Effektivisering är bara en av fördelarna för den som väljer att ta till vara på digitaliseringens möjligheter på längre sikt ” avslutar Anders.

På mässan kommer Cisco att prata om digitaliseringens fördelar och vinster samt om hur offentlig sektor kan bli bättre rustade inför framtidens utmaningar.

Anders Johansson, Sales Manager, Cisco

GrowSmarter - Smarta urbana städer

Stockholms stad är samarbetspartner till eventet och bland mycket annat kommer projektet GrowSmarter visas upp på mässan. Stockholms stad deltar på mässan eftersom det är en intressant plats att synas på med stora möjligheter att sprida information om de smarta lösningar som implementerats. GrowSmarter är ett samarbete mellan åtta europeiska städer med syfte att utveckla smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Projektet bidrar till målet att Stockholm 2040 ska vara helt fossilbränslefritt.

Projektet har bland annat arbetat med renovering av 300 bostäder på Valla torg, söder om Stockholm city. “Renovering är en viktig del. Om vi ska nå fram till våra mål måste vi jobba med den befintliga miljön eftersom de flesta byggnader idag redan finns ” säger Lisa Enarsson, projektledare, Stockholms stad. Smarta lösningar som integrerats i bostäderna är bland annat energieffektiva 4-glasfönster, optisk sophantering och skärmar så att de boende kan kontrollera lampor och andra energitjuvar.

“Däremot räcker det inte med att en stadsdel blir hållbar ” avslutar Lisa. Därför har projektet tagit fram rekommendationer för politiker och beslutsfattare med förhoppning om att smarta lösningar ska integreras i fler städer runt om i europa. På mässan kommer GrowSmarter berätta mer om smarta lösningar och vilken utveckling som krävs för att nå högt uppsatta klimatmål.

Lisa Enarsson, projektledare, Stockholms stad

Dagens Samhälle bjuder in sina läsare och partners

Dagens Samhälle är mediepartner och medarrangör till Lösningar för Offentlig Sektor. Tidningen har 60 000 läsare och 70 000 unika besökare på sajten varje vecka, främst politiker samt chefer i offentliga förvaltningar och på välfärdsbolag. Precis de personer som ansvarar för att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna på dagens och morgondagens välfärdsutmaningar.
“Därför är det naturligt för oss att tillsammans med mässan erbjuda ännu fler kontaktmöjligheter mellan utställare och deltagare.” säger Gustav Ståhlsten, intäktsansvarig, Dagens Samhälle.

Samma budskap som företag och organisationer har till beslutsfattarna på mässgolvet kan vi förmedla i våra kanaler. Annonser i mässtidningen eller nativeartiklar på sajten, i nyhetsbrev och sociala medier.

“Det är lätt att man bara köper monterplats som utställare och glömmer att man kan göra så mycket mer. Jag tror på styrkan i att deltagarna möter budskapen från utställarna i flera olika sammanhang innan mässan, då kan dialogen på mässgolvet starta på en högre nivå från start ” avslutar Gustav.

Gustav Ståhlsten, intäktsansvarig, Dagens Samhälle

Skanska - Med klimatmålen i sikte

Som partner till Lösningar för Offentlig Sektor har Skanska valt att satsa på mässan och
konferensen för att få möjlighet att bjuda på kunskap och bjuda in till dialog.

“Lösningar för Offentlig Sektor har en målgrupp som är väldigt viktig för oss. Vi vill mötas i dialogerna och då är denna plats en bra plattform” svarar Maria Rydberg, marknadsansvarig på Skanska, på frågan om varför de valt att delta på mässan.

Det vi bygger ska generera värde under en lång tid framöver. Infrastruktur och bygg står idag för
en stor del av alla utsläpp och där är offentlig upphandling en viktig pusselbit för att Sverige ska nå fram till sina klimatmål. Att låta klimatet bli en konkurrensparameter är ett sätt att driva samhället i rätt riktning.

På mässan kommer Skanska berätta mer om sina samarbeten och projekt samt visa lösningar för smarta och trygga städer.

Maria Rydberg, marknadsansvarig på Skanska

Ekan Management - Att transformera en bransch

Ekan Management har gått in som partner till mässan Lösningar för Offentlig Sektor – de satsar på mötesplatsen eftersom det är en plattform som ligger i framkant. ”Att göra mer med mindre är ett återkommande krav på offentlig sektor. Det är svårt men öppnar också upp för möjligheter. Att möta morgondagens utmaningar handlar mycket om att vara en anpassningsbar organisation” menar Knut Fahlén, managementkonsult på Ekan Management.

Att nu planera inför nästa år men inte löpande följa upp om planen stämde, innebär att många missar möjligheterna utifrån vad som sker “här och nu”. Det händer hela tiden saker som är utanför vår kontroll. Därför är det bättre att följa utvecklingen och anpassa sig därefter. Här måste även offentlig sektor anamma en mer agil arbetsmetod.

På mässan kommer Ekan Management att prata om just detta – hur branschen kan bli mer dynamisk och agil men ändå förhålla sig till de tydliga ramar som finns och reglerar offentlig sektor. “Offentlig sektor är en av våra valda målgrupper som vi arbetar mycket med” förklarar Knut, därför har Ekan Management valt att vara med på mässan.

Knut Fahlén, managementkonsult på Ekan Management

Internationell konferens inom Smarta Städer kommer till Stockholm

Behovet av ett digitalt och anpassat samhälle har aldrig varit större och hela stadsbilden kommer att förändras dramatiskt de kommande åren. På Lösningar för Offentlig Sektor som arrangeras den 16-17 februari 2021 anordnas en internationell konferens inom smarta städer och urban innovation.

Med digitaliseringens framfart och nya förutsättningar är det viktigt att blicka utanför Sveriges gränser. Det finns framgångsrik forskning och många länder som tagit nya grepp som vi alla kan inspireras av, säger Susanne Hallencreutz VD på Live Expo.

Forskare, professorer och analytiker från hela världen samlas i Stockholm för att diskutera och navigera sig i utveckling inom framtidens städer. Harvard University, Center for Innovation Cities, Spanien och Ryerson University – School of Urban and Regional Planning från Canada är bara några exempel på organisationer som finns representerade i det internationella konferensprogrammet. Vi står inför den största omställningen i modern tid och det ställs helt nya krav på städer och samhälle. Här får besökarna insikter och helt nya perspektiv på hur framtidens infrastruktur och stadsbild kommer utvecklas och förändras.