Visiba Care

Telefonnummer: 031 788 41 41
Mailadress: contact@visibacare.com

Med Visiba Care blir hälso- och sjukvården mer effektiv, jämlik och hållbar.
Genom att digitalisera och automatisera hur invånare möter och kommunicerar med vården skapar vi tillsammans med våra kunder nästa generations hälso- och sjukvård.

Vårdplattformen Visiba Care utvecklas med användaren i fokus. Genom en användarvänlig och lättnavigerad patientingång via en app eller webbportal får den vårdsökande tillgång till vårdorganisationens samtliga digitala erbjudanden på ett sömlöst och lättillgängligt sätt.

För vårdutövaren erbjuder Visiba Care ett intuitivt och användarvänligt webbgränssnitt med funktioner som effektiviserar administration och förbättrar mötet med de vårdsökande. Eftersom den CE-märkta plattformen är byggd efter öppna standarder kan den integreras med befintliga verktyg och journalsystem.

Plattformen är speciellt anpassad för den stora organisationen som vill erbjuda digital vård och omsorg i bred skala och samtidigt låta patienten bli delaktig i sin egen hälsa. Genom att aktivera Red Robin, ett verktyg för automatiserad anamnes och triage, skapas förutsättningar för effektivare möten och minskad administration för vården.

F:07