Skanska

Telefonnummer: 010-448 00 00
Mailadress: 

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar.

Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Vi skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik.

Skanska har tydliga och höga klimatambitioner som vi delar med Sveriges kommuner och regioner. Vi har goda erfarenheter av samverkan med det offentliga och om vi arbetar tillsammans har vi större möjligheter att nå de tuffa klimatmål som är nödvändiga. I det sammanhanget är offentliga upphandlingar en underskattad möjlighet att ställa högre och bättre krav på både social och grön hållbarhet